Vi har udskiftet de fysiske dagligvarebutikker ud med de internetbaserede. Der er faktisk en lang række plusser ved at handle aftensmad over nettet. Mere end 21 procent af de danske husstand gør nu deres dagligvareindkøb over nettet. Hvis væksten bliver ved, så vil man se mange normale butikker forsvinde i årene der kommer.

I en tid, hvor tid er en konstant mangelvare, så er madindkøb og kokkerering nogle tidstyve. Det skal derfor være nemt og hurtigt. Specielt dagligvareindkøb er noget man forbinder med stress i en travlt dagligdag, hvor job, studier, familie, styrketræning og fritid skal balanceres. Af den årsag er det bare nemmere at gøre sine indkøb i sofaen med 24 click og få sine varer kørt til din hoveddør dagen efter.

Hvis vi kigger på madfirmaerne, så er især færdigpakket aftensmad blevet en succes. Allerførst kom til grøntkasser og kasser med frugt markedet, men de senere år er klargjorte måltidskasser blevet et hit. Med disse får du sendt mad til 1 uge – 1 måltid per dag. derved undgå man også madspild, fordi man ikke brænder inde med 7 rødløg eller andet.
En lille pulsering vi ser i øjeblikket er halvlavet mad, som fås i alubakker, som blot skal opvarmes. Der er en begrænsning på leveringen i Danmark fra det køkken, hvor det er blevet forstegt, på grund af hygiejne. Men vi er stadig vilde med det. Især nytårsmenuen er populær.
Og så har vi også taget Davli, Irma.dk og alle de andre supermarkeder til os. De webbaserede supermarkeder har stadig rum til at forbedre sig. Kulturen er stadig umoden, men vi er bedøvende, for fordelene har for længe siden opvejet ulemperne. Den spirende interesse betyder også at leveringsomkostningerne minimeres og derfor kan fragtomkostninger ikke være en årsag til ikke at handle ind hos de digitale købmænd.

Uanset om du er på diæt, er allergiker, online supermarked eller noget 4., så kan man købe det ved de mange udbydere af måltidskasser og online supermarkeder. Find det udbud, der matcher dine behov. Og varehylderne bliver kun større. De digitale butikker er jo ikke udfordret af fysisk plads, som et traditionelt supermarked. Varehylderne er næsten uendeligt.

ONLINE SUPERMARKED

Mad til døren
Hvis du ser bort fra de mindre øer, så er de fleste madfirmaer vareudbringende i hele landet. Og de tilbyder diverse tjenester for at sikre, at dine varer er let og kvalitetssikret. Med tøris, præcis levering og madposer, så er man sikker på at få varerne helskindet frem og hvis du har købt en barberskraber. Og du behøver ikke engang være hjemme. De kan placere dem i din skur, ved havelågen eller få en nøgle og låse sig ind. Man kan ved udvalgte madfirmaer bede dem placere madvarer i køkkenet for et ekstra beløb.
Mange oplever desuden at bruge mindre ved at købe ind over nettet, da de går udenom dumme køb, plastikposer, busbillet og tilbudsvarer.
Tænker du at prøve det er der ingen undskyldning. Har du tidligere prøvet nogle af dem, så er der masser af gode introtilbud for ikke tidligere kunder hos de andre.

Læs mere på www.Madkurv.dk